Rautu - Metsäpirtti - Vuole

Metsäpirtti-Wiki

Metsäpirtti

Rautu


Ohjeita käyttäjälle
Lisätietoja: sähköpostiviesti Kaleville
Kartat
Rautu 1:50000 Metsäpirtti 1:50000
Metsäpirtti 1:20000
Vuole 1:50000 Lempaala 1:50000
Toksova 1:50000
Vuoleen topografikartat 1:20000
5 km * 5km ruuduittain vasemmalta oikealle
Ylin kaista: 1 2 3 4 5
Toinen: 1 2 3 4 5 6
Kolmas: 1 2 3 4 5 6
Neljäs: 1 2 3 4 5 6
Viides: 1 2 3 4
Inkerin vanhoja karttoja
Vuole 1678
Inkeri 1810
Inkeri 1909
Inkeri
Vuoleen kohteita
Vuoleen kylät
Muita kohteita
Talo- ja asukastietoja
Inkeriläinen puoliso 1939
Rautu, talot 1939
Metsäpirtti, talot 1939 Pohj.osa
Metsäpirtti, talot 1939 Loun.osa
Metsäpirtti, talot 1939 Kaak.osa
Maria Vesikainen
Kiiskilan talot
Matkareitti 17.2.2020
Aluerajoja
Metsäpirtti
Kylärajat
Raja Venäjää vasten

Tilanne 21.02.2020 klo 07.00
Lisätietoa sovelluksen tilasta

(Päivitä näyttö)


Sovellus 17.08.2018